สามารถสมัครสมาชิกเว็บไซต์ได้ ที่ Banner ใหญ่ตรงมุมขวาด้านบน ของหน้าเว็บไซต์ ที่เขียนว่า “สมัครสมาชิกเว็บไซต์” โดยคลิกที่ Banner ระบบจะแสดงหน้าแบบฟอร์มการสมัครสมาชิกเว็บไซต์ จากนั้นกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มให้ครบถ้วนสมบูรณ์ และคลิกที่ปุ่ม บันทึก เพื่อบันทึกข้อมูลการสมัคร

แนะนำให้ผู้ค้าคลิกที่ “คลิกที่นี่ดูเอกสารคำแนะนำการเลือกกลุ่มงาน” ที่อยู่ทางด้านขวามือ ของแบบฟอร์มส่วน ผลิตภัณฑ์ และบริการของธุรกิจที่ดำเนินการ เพื่อดูตัวอย่างและคำแนะนำของแต่ละกลุ่มงาน หรือหากไม่พบผลิตภัณฑ์ หรือบริการที่เกี่ยวข้อง ให้เลือก เพิ่มผลิตภัณฑ์/บริการ อื่นๆ และพิมพ์ข้อมูลผลิตภัฑ์/บริการ ของทางบริษัท

เอกสารที่ต้องใช้ 2 ตัว คือ
1. ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ภพ. 20
2. หนังสือรับรองบริษัทซึ่งอายุไม่เกิน 6 เดือน
โดยชื่อของไฟล์จะต้องไม่มีอักขระพิเศษเช่น .$+!@# และห้ามเว้นวรรค สกุลไฟล์เป็นไฟล์ PDF และขนาดไฟล์ไม่เกิน 5 MB

ในเบื้องต้นให้ตรวจสอบ และแก้ไข ดังนี้
- ชื่อของไฟล์เอกสารต้องไม่มีมีอักขระพิเศษหรือเว้นวรรค
- สกุลไฟล์เอกสารที่ใช้แนบในระบบต้องเป็นไฟล์ PDF เท่านั้น
- ขนาดไฟล์ต้องไม่เกิน 5 MB หรือไม่

หากไม่ได้รับ e-mail แจ้งรหัสผ่านเข้าเว็บไซต์ เกิดได้ 2 กรณี คือ
1. ระบบทำการส่ง e-mail ช้าเนื่องจาก มีผู้เข้าใช้งานระบบพร้อมกันหลายคน ให้รอสักครู่ ระบบจะทยอยส่งรหัสผ่านไปให้ผู้สมัครแต่ละราย
2. ถ้าสมัครมานานมากแล้ว หรือหลายวันแล้ว แต่ยังไม่ได้รับรหัสผ่าน ให้ทางผู้ค้าลองกดปุ่ม “ลืมรหัสผ่าน” ที่อยู่ด้านล่างกรอบ Login และทำการกรอกเลขทะเบียนนิติบุคคล, e-mail ระบบจะทำการส่งรหัสผ่านใหม่ไปให้ตาม e-mail ที่ระบุไว้ในการสมัครสมาชิกเว็บไซต์

ให้ผู้ค้าคลิกที่ “ลืมรหัสผ่าน” ที่อยู่ในกรอบ Login ระบบจะแสดง Pop up ขึ้นมา ให้ผู้ค้ากรอกเลขทะเบียนนิติบุคคล และ e-mail ที่ทางผู้ค้ากรอกข้อมูลไว้ในช่อง e-Mail (ใช้ติดต่อกับ ปตท.) ถ้าผู้ค้าใส่ e-mail อื่น ระบบจะแสดง Pop up แจ้งเตือนให้ตรวจสอบ รหัสผู้ค้า และ Email ใหม่อีกครั้ง

สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับจากการสมัครสมาชิกเว็บไซต์ คือ สามารถสมัครขึ้นทะเบียนผู้ค้าในระบบได้ และใช้ในการติดตามข่าวสารในการขึ้นทะเบียนผู้ค้า

1. สมัครสมาชิกเว็บไซต์
2. Login เข้าสู่ระบบ เพื่อตรวจสอบรายชื่อกลุ่มงานที่เปิดให้ขึ้นทะเบียน
3. หากมีกลุ่มงานที่ตรงกับความต้องการที่จะขึ้นทะเบียนให้คลิก สมัครขึ้นทะเบียนผู้ค้า เลือกกลุ่มงานที่ต้องการสมัครขึ้นทะเบียน
4. จากนั้นจะมีรายการแบบประเมินแสดงขึ้นมา ให้ทำแบบประเมินและแนบเอกสารตามที่แจ้งในแต่ละแบบประเมิน และส่งแบบประเมิน

หากผ่านการพิจารณาขึ้นทะเบียนผู้ค้ากับทางเว็บไซต์ PTT AVL เรียบร้อยแล้ว เมื่อมีการประมูลงานจะได้รับสิทธิในการยื่นซองประมูลงานของกลุ่มงานที่มีการเปิดให้ขึ้นทะเบียนผู้ค้า

ผู้สมัครขึ้นทะเบียนผู้ค้าจะต้องเตรียมเอกสารพื้นฐาน 2 อย่าง คือ ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ภพ. 20 และหนังสือรับรองบริษัทซึ่งอายุไม่เกิน 6 เดือน เอกสารนอกเหนือจากนี้จะมีการระบุไว้ในแบบประเมิน ซึ่งเอกสารจะแตกต่างกันตามแต่ละกลุ่มงาน

ในกรณีที่ไม่มีกลุ่มงานที่ต้องการสมัคร แสดงว่าผู้ค้าไม่จำเป็นต้องผ่านการขึ้นทะเบียนก่อนการเข้าประมูลงานกับ ปตท. ผู้ค้าสามารถเข้าประมูลงานกับ ปตท. ได้ตามขั้นตอนปกติ โดยติดตามการประมูลงานได้ที่ http://www.pttplc.com และเลือกเมนู โอกาสทางธุรกิจ หรือสอบถามข้อมูลเรื่องการประมูลงานได้ที่เบอร์ 1365 ค่ะ
ทั้งนี้ ผู้ค้าควรตรวจสอบข้อมูลกลุ่มงานที่เปิดรับสมัครในเว็บไซต์ pttavl อย่างสม่ำเสมอ เนื่องจากอาจมีกลุ่มงานใหม่ๆ

หากในกรณีที่ผ่านการพิจารณาแล้ว และทาง ปตท. ไม่ได้มีการประกาศยกเลิกกลุ่มงาน หรือปรับเปลี่ยนแบบประเมินของกลุ่มงานนั้นๆ สถานะจะยังคงเหมือนเดิม คือ ผ่าน และไม่ต้องสมัครขึ้นทะเบียนใหม่

โดยปกติแล้วการประกาศผลการขึ้นทะเบียนผู้ค้า จะมีการประกาศหลังจากที่ระบบปิดรับการสมัครขึ้นทะเบียนของรอบนั้นๆ ประมาณ 90 วัน

ผู้ค้าสามารถเข้าดูรายชื่อกลุ่มงานที่ต้องการสมัคร ได้จากเมนู “งานทะเบียนผู้ค้า/ผู้รับเหมา” เลือก “สมัครขึ้นทะเบียนผู้ค้า” ระบบจะแสดงรายชื่อกลุ่มงานที่มีการเปิดให้ขึ้นทะเบียนทั้งหมดในรอบนั้น

สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกผู้ค้า รอบก่อนหน้านี้ ได้ที่ เมนูประกาศผลขึ้นทะเบียนผู้ค้า/ผู้รับเหมา หรือ คลิกที่ Banner ประกาศขึ้นทะเบียนผู้ค้า ที่อยู่ด้านล่างกรอบ Login