ปตท. จัดให้มีทะเบียนผู้ค้าสำหรับงานจัดหาด้วยวิธีประมูลและ ตามกลุ่มงานที่ปตท. กำหนดเท่านั้น หากเป็นการจัดหาที่อยู่นอกเหนือจากรายการกลุ่มงานที่ ปตท. กำหนด ผู้ค้าสามารถเเข้าร่วมเสนอราคาได้โดยไม่ต้องผ่านการสมัครขึ้นทะเบียนผู้ค้ามาก่อน
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
 063-905-5838, 063-905-5839
เปิดรับสมัครทะเบียนผู้ค้า
https://pttvm.pttplc.com
ขอเชิญ ผู้ค้า ผู้ประกอบการงานก่อสร้าง ผู้ค้าที่ประกอบการ/อาชีพให้คำปรึกษา หรือผู้สนใจทั่วไป ที่ประสงค์ยื่นข้อเสนอ ทำธุรกรรมกับภาครัฐ/ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ยื่นคำขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ/ทะเบียน