ขณะนี้ ปตท.ยังไม่เปิดรับสมัครขึ้นทะเบียนผู้ค้า โปรดติดตามข่าวการเปิดรับสมัครได้ในเร็วๆนี้